• Organizowanie/pomoc w organizowaniu Wspólnoty Mieszkaniowej – czynności mające na celu jej rejestrację w odpowiednich organach (uzyskanie nr NIP, REGON)
 • Organizowanie corocznych, sprawozdawczych zebrań właścicieli. Gdy zachodzi konieczność, zebrania mogą być organizowane w każdym czasie,
 • Przygotowywanie wszelkich dokumentów niezbędnych na zebraniach – projekty uchwał, plany gospodarcze, itp.
 • Prowadzenie ewidencji księgowej przy użyciu jednego z najnowocześniejszych programów komputerowych,
 • Sporządzanie rozliczeń mediów – zgodnie z uzgodnioną i przyjętą przez Wspólnotę metodologią,
 • Bezpłatny, 24 h dostęp do konta rozliczeniowego lokalu – poprzez zalogowanie się do systemu drogą elektroniczną, właściciel uzyskuje natychmiastowy dostęp do wszelkich informacji dotyczących bieżącego stanu finansowego konta lokalu, informację o wysokości miesięcznej zaliczki, rozliczeń mediów oraz zaksięgowanych wpłat,
 • Bezpłatny, 24 h dostęp do konta rozliczeniowego Wspólnoty – system udostępniany upoważnionym Przedstawicielom Wspólnoty umożliwiający dostęp do bieżących informacji księgowych dotyczących całego budynku, obejmujących m.in. aktualną sytuację finansową, zaksięgowane dokumenty, wielkość zaległości we wpłatach członków Wspólnoty,
 • Windykację należności z tytułu zaliczek na pokrycie kosztów zarządu oraz mediów,
 • Sporządzanie planów remontów oraz analiza kosztorysów,
 • Przygotowywanie w imieniu Wspólnoty wniosków dotyczących zgłoszenia prac odpowiednim organom administracji samorządowej,
 • Nadzór nad pracami remontowymi i konserwacyjnymi,
 • Organizowanie obsługi technicznej budynku ( w tym 24h Pogotowie Awaryjne) oraz nadzór nad realizacją obowiązków,
 • Prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz wszelkiej dokumentacji technicznej,
 • Organizowanie obowiązkowych przeglądów technicznych budynków – zgodnie z Art. 62 Ustawy prawo Budowlane,
 • Zapewnienie usług utrzymania czystości o porządku w budynku i jego otoczeniu,
 • Wykonywanie innych czynności służących bezpiecznemu funkcjonowaniu nieruchomości

Zarządzamy i administrujemy: budynkami Wspólnot Mieszkaniowych, prywatnymi, spółdzielczymi, oraz komercyjnymi.

Zakres świadczenia poszczególnych usług zależy od rodzaju nieruchomości, następuje zgodnie z preferencjami właścicieli i zawsze ustalany jest indywidualnie.