Telefony alarmowe - obsługa nieruchomości

Pogotowie awaryjne
603 325 233
Pogotowie centralnego ogrzewania
513 542 177/603 325 233
Pogotowie dźwigowe
501 182 525
604 224 141

Telefony alarmowe - ogólne

Pogotowie Ratunkowe
999
Straż Pożarna
998
Policja
997
Straż Miejska
986
Pogotowie Gazowe
992
Pogotowie Cieplne MPEC
993
Pogotowie Energetyczne
991
Pogotowie Wodociągowe
994
Awarie oświetlenia lamp ulicznych
19479
Utrzymanie dróg
19478