Właścicielom nieruchomości gwarantujemy zawsze wysoką jakość oferowanych usług, popartą wieloletnim doświadczeniem i wiedzą. Proponujemy rozwiązania pozwalające na utrzymanie sprawności technicznej budynku.
Istotnym elementem naszych działań jest konserwacja prewencyjna. Pozwala ona zminimalizować ryzyko awarii, zapobiec wysokim wydatkom związanym z jej usunięciem, a tym samym podnieść komfort oraz bezpieczeństwo użytkowników obiektu.

Zakres usług:

  • prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości, w tym książki obiektu budowlanego, zgodnie z wymogami prawa budowlanego;
  • zlecanie kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie;
  • zlecanie i kontrola bieżących napraw i konserwacji budynku;
  • kontrola nad usuwaniem awarii i ich skutków;
  • przygotowywanie oraz realizacja planów remontowych;
  • nadzór nad pracą firm wykonujących remonty i modernizacje – odbiór tych prac;
  • wyszukiwanie wykonawców robót budowlanych.