Świadczymy kompleksową obsługę księgową i finansową, tj.

Raportowanie i planowanie

 • Sporządzanie raportów w formie i terminach dostosowanych do indywidualnych potrzeb Klienta,
 • Sporządzanie planów gospodarczych i prognoz finansowych,
 • Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych wspólnoty,
 • Sporządzanie wniosków kredytowych wraz z pełną dokumentacją,

Monitoring należności:

 • Bieżąca analiza stanu rozliczeń z klientami
 • Weryfikacja zgodności stanu rozliczeń z ewidencją księgową.
 • Precyzyjne dokumentowanie działań monitorujących pod kątem dalszej windykacji, w tym sądowej.

Doradztwo finansowe:

 • Analiza dokumentacji formalno – prawnej (umowy z dostawcami i podwykonawcami, umowy kredytowe z bankami, akty notarialne)
 • Analiza dokumentacji księgowej,
 • Analiza oraz realizacja inwestycji finansowych ( tradycyjne lokaty bankowe, lokaty typu overnight )
 • Weryfikacja informacji i danych przekazanych przez poprzedniego zarządcę
 • Opracowanie dokumentacji finansowej związanej z planowanymi inwestycjami, w tym sporządzenie wniosków kredytowych wraz z pełną dokumentacją

Korzyści naszych Klientów:

 • Uzyskanie gotowych, spójnych procedur i dokumentacji księgowo – finansowej
 • Zwiększenie efektywności w zakresie kontroli kosztów i zarządzania płynnością
 • Redukcja ryzyka finansowego i prawnego