O FIRMIE

Administracja Nieruchomości MEEST jest podmiotem świadczącym usługi w zakresie zarządzania i administrowania nieruchomościami. W chwili obecnej pełnimy funkcję zarządcy nieruchomości w ponad stu czterdziestu budynkach o zróżnicowanej formie własności. Zaufali nam właściciele nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych zarządzanych na podstawie zapisów kodeksu Cywilnego, właściciele lokali we Wspólnotach Mieszkaniowych, jak również osoby prywatne, w imieniu których dbamy o nieruchomości będące Ich wyłączną własnością.

Na podkreślenie zasługuje fakt, iż obsługę ogromnej większości naszych Klientów prowadzimy od początku istnienia Spółki, co w naszej ocenie jest najlepszym dowodem na wysoką jakość świadczonych przez nas usług. Obsługę nieruchomości stanowiących zasób Administracji wykonują doświadczeni i wysoko wykwalifikowani pracownicy. Zatrudniamy licencjonowanych zarządców nieruchomości, inżynierów posiadających stosowne uprawnienia zawodowe, administratorów oraz specjalistów zajmujących się obsługą księgowo – rozliczeniową.

Do obsługi nieruchomości używamy specjalistycznego oprogramowania, który pozwala na bezpieczne i przejrzyste prowadzenie obsługi finansowej. Wszyscy właściciele zarządzanych nieruchomości mogą bezpłatnie korzystać z usługi LokaleNet, pozwalającej na dostęp do swoich rozrachunków drogą elektroniczną w dowolnym czasie.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami Spółka, jako podmiot profesjonalnie świadczący usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami, ubezpieczony jest w zakresie odpowiedzialności cywilnej. Dla bezpieczeństwa Klientów sumę ubezpieczenia ustaliliśmy na poziomie 1 000 000 zł.

NASZ ZESPÓŁ

Aby zapewnić usługi na najwyższym poziomie zbudowaliśmy zespół składający się z specjalistów w różnych dziedzinach. Zatrudniamy licencjonowanych zarządców nieruchomości, pracowników nadzoru technicznego posiadających uprawnienia budowlane, specjalistów obsługi finansowo-księgowej.

Jarosław Radwan – Prezes zarządu
Licencjonowany zarządca nieruchomości – licencja państwowa nr 16405

Mirosław Chachlowski – Kierownik biura
Licencjonowany zarządca nieruchomości – licencja państwowa nr 12589
tel. 509 192 611

Klaudia Wójcik
Specjalista ds. eksploatacji i administracji
tel. 501 394 572

Kinga Dąbrowska
Specjalista ds. eksploatacji i administracji
tel. 733 111 744

Jolanta Kolarska 
Specjalista ds. eksploatacji i administracji
Uprawnienia budowlane nr RP-UPR. 46/91
tel. 509 192 620

Katarzyna Murdzek 
Specjalista ds. eksploatacji i administracji
tel. 509 192 631

Anna Radwan
Specjalista ds. eksploatacji i administracji
tel. 696 450 443

Marcin Kubiak
Specjalista ds. eksploatacji i administracji
tel. 733 111 744

Agnieszka Molęcka
Specjalista ds. księgowości
tel. 12 266 32 76

Violetta Kufel
Specjalista ds. księgowości
tel. 12 266 32 76
 

Aby sprawnie, rzetelnie i skutecznie wykonywać powierzone nam obowiązki, dbamy o stałe podnoszenie kwalifikacji naszych pracowników, a w trakcie realizacji zleceń korzystamy z najnowszych rozwiązań informatycznych w dziedzinie obsługi nieruchomości.